Evangeliegemeente De Regenboog Noord

Samenkomst: iedere zondag om 9:45 uur aan de De Grote Pekken 11 (DGP11)  in Veenendaal
Postadres: De Grote Pekken 11, 3901 JB, Veenendaal
Voor algemene vragen over EDR Noord kun je ons bereiken via info@regenboognoord.nl.

Voorganger: drs. M. (Marco) H. Kälin
0318-785721 (privé)
marco.kalin@regenboognoord.nl 

Geven aan EDR Noord
De begroting van EDR Noord wordt vormgegeven door girale giften en de opbrengst van collectes. Giften kun je overmaken t.n.v. EDR Noord te Veenendaal op:
– NL19RABO0309355508 (Rabobank Veenendaal)
Giften aan EDR Noord zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Regenboog heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. Zie https://www.regenboognoord.nl/anbi/.  Hier staat ook het document Staat van baten en lasten 2018 Evangeliegemeente de Regenboog.
In de folder Geven worden de bijbelse principes van het geven uitgelegd.

Vanaf 2014 is het niet meer noodzakelijk om langjarige giften, welke geen drempel (€400) kennen voor aftrek v.d. belasting, notarieel vast te leggen. Wel is hiervoor een schriftelijke overeenkomst nodig tussen de gever en het goede doel. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar op de site van de belastingdienst.

Tijdens de collecte is het ook mogelijk te geven via de smartphone app Givt. Handig als je geen contant geld bij je hebt.

Lidmaatschap
Of je nu al jaren bekend bent met het christelijk geloof, of als je nog vol met vragen zit en aan het zoeken bent naar zingeving, EDR Noord wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Je bent van harte welkom om, bijvoorbeeld in een zondagse dienst, te komen kijken.

Wanneer je Evangeliegemeente De Regenboog Noord als je geestelijk thuis ervaart, dan kun je lid worden. Dat is geen formaliteit, maar drukt je toewijding uit aan de plaatselijke gemeente van God aan in Veenendaal. Bij de welkomsttafel vind je de folder “Toewijding en lidmaatschap” met daarin een invulformulier om je op te geven. Je kunt de folder ook downloaden via deze link: Toewijding en Lidmaatschap

Aanmelden Mailservice
Via de mailservice wordt de wekelijkse digitale nieuwsbrief van onze gemeente verzonden. Je vindt er informatie over de komende diensten, nieuws uit de gemeente en relevante berichten van gemeenteleden. Wil je deze emails ook ontvangen? Geef je dan op via mailservice@regenboognoord.nl.

Vragen of opmerkingen

Mijn naam

Mijn email

Onderwerp

Mijn bericht