Wijkkringen

Gemeenteleden die in dezelfde wijk wonen, komen eenmaal in de twee weken bij elkaar voor persoonlijke en gemeenschappelijke geestelijke groei door zang, gebed, Bijbelstudie en voor zorg en aandacht voor elkaar.

Andere huiskringen

De meeste huiskringen hebben de kringavond om de week op woensdag. Er is ook een kring, die de kringbijeenkomsten op een ochtend gepland heeft en een kring die op de donderdagavond bij elkaar komt. Voor jong-volwassenen die het jeugdwerk ontgroeid zijn, is er een jong-volwassenenkring (22-30+). Komend seizoen (2015-2016) zal er mogelijk weer een introductiekring starten. Deze kring is voor die mensen die nieuw in de gemeente gekomen zijn of nader willen kennismaken met de principes van het geloStudie 2of en het gemeente-zijn. Tenslotte is er ook een jong-gezinnen-kring die op zondagavond gehouden wordt.

Jong Gezinnen Kring

Wij zijn de JGK (jong gezinnen kring). Deze kring kenmerkt zich door de volgende overeenkomsten: levende relatie met onze Redder en Verlosser Jezus Christus, onderdeel zijn van een gezin met jonge kinderen en veel raakvlakken hebben met elkaar vanwege dezelfde levensfase waar we inzitten.

We komen eens in de drie weken bij elkaar op de zondagavond om 20:00 uur en de avond eindigt om 22:00 uur.

Dit kringseizoen werken met het werkboekje “Het Evangelie centraal in je gezin” van Ed Moll & Tim Chester.

Ben je benieuwd naar deze kring en wil je een keer vrijblijvend een JGK-avond bijwonen laat het ons weten en je/jullie zijn van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Mirjam Kramer en Gerda Anbeek
Locatie: Munnikenweg 36, 0318-529462/ 0625507470

Data van dit seizoen:

7 januari 2018
28 januari 2018
18 februari 2018 (let op andere locatie)
11 maart 2018
8 april 2018
22 april 2018
13 mei 2018
3 juni 2018
24 juni 2018

De kringavond

Tijdens de kringavond wordt niet alleen vanuit de Bijbel met elkaar nagedacht en gedeeld, maar is er ook tijd voor persoonlijke aandacht en onderlinge zorg. Kortom: God en elkaar beter leren kennen! Uiteraard is onze Here Jezus de belangrijkste aanwezige, dus nemen we ook tijd voor liederen en gebed. Zo kan de Heilige Geest Zijn wind doen waaien op de huiskringbijeenkomsten.
Ook dit jaar willen we uitzien naar wat God gaat doen in ons midden en wil leren vanuit Zijn woord, zodat de Here Jezus verheerlijkt mag worden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan een kring via deze link.

Kringstudies seizoen 2016/2017

Hieronder vind u de eerste kringstudies voor dit kringjaar.

Het woord:

Studie 1 – De oorsprong van Gods Woord

Bijlage bij studie 1

Studie 2 – De waarheid van Gods Woord

Studie 3 – De diepte van Gods Woord

Studie 4 – De rijkdom van Gods Woord

Studie 5 – Het leven vanuit Gods Woord

Studie 6 – De bescherming vanuit Gods Woord

Getuigen:

Studie 1: Wat is getuigen in de Bijbel

Studie 2: Een getuigende levenswandel

Studie 3: Delen van wat God je in jouw leven laat zien

Studie 4: De verkondiging van het evangelie

Studie 5: Lijden om het getuigenis