Sinds het ontstaan van Evangeliegemeente De Regenboog is zending een wezenlijk onderdeel geweest van het functioneren van de gemeente. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de opdracht die Jezus Christus gaf aan zijn discipelen (Mat. 28).

We realiseren ons dat zending méér is dan alleen een zegen vragen en zorgen voor voldoende financiën. Rond iedere zendeling is een thuisfrontcommissie die de zendeling ondersteunt en die de spil is tussen de gemeente en de zendeling. Via EDR Noord zijn een aantal zendelingen uitgezonden. Binnenkort komt er meer informatie over hen op deze pagina.