Lang voordat er iets zichtbaar werd van een nieuwe christelijke gemeente in Veenendaal, was de Heer bezig mensen voor te bereiden voor een toekomstige taak daarin. In het begin van de zeventiger jaren ontstonden er drie nieuwe bijbelkringen in onze woonplaats. De kringleiders werden eind 1980 erbij bepaald, dat zij toenadering moesten zoeken tot elkaar om samen te ontdekken wat de wil van God was voor een nieuw ‘gemeentewerk’ in hun woonplaats. Er werd gezocht naar een gemeentevorm waarin zoveel mogelijk naar nieuwtestamentisch model en principe het christen-zijn beleefd kon worden.

In het voorjaar van 1981 startten een aantal gezamenlijke kringavonden. De inmiddels groeiende groepen kringleden kwamen daar samen voor onderwijs, gebed en de onderlinge gemeenschap. Al gauw bleek dat niet alleen de drie kringen, maar ook veel belangstellenden aanwezig waren, zodat we soms met zeventig mensen bijeen waren, jong en oud. Elke zaterdag kwamen de leidinggevende broeders bij elkaar voor gebed. Er werd een grotere broedergroep gevormd, waarbinnen een team van vijf leidinggevende broeders aan het werk ging. Zo zochten we naar het plan van God om daadwerkelijk vorm te geven aan het functioneren van deze nieuwe christelijke gemeente in Veenendaal.

De eerste samenkomst van Evangeliegemeente vond plaats op 4 oktober 1981, in een gebouw aan de J.P.C. Leinweberstraat in Veenendaal. Rond de 100 personen bezochten de eerste diensten en al snel werd de zaal uitgebreid voor 350 personen. In 1987 werd de keuze voor een nog grotere zaal gemaakt en in juni 1988 openden we het gebouw aan de Emmerschans.

De gemeente bleef groeien, in 2003 vormde een deel van de gemeenteleden een nieuwe gemeente, Regenboog Zuid (EDR Zuid) en in september 2006 startte de derde gemeente (EDR 3). In 2012 is afgesproken dat de gemeenten meer hun eigen weg kiezen binnen het grotere verband van De Regenboog. De leidinggevende raden maken zelfstandig keuzes op het gebied van onderwijs, pastoraat en financiën, maar zoeken samenwerking met de andere gemeentes waar dat nodig of wenselijk is.

Sinds 2014 heeft De Regenboog een nieuw pand betrokken aan De Grote Pekken 11. Hierin bevinden zich drie zalen, een met plaats voor 550 en twee met plaats voor elk 100 personen, en 23 kinder- en vergaderruimtes.

EDR Noord is een gastvrije gemeente waar u van harte welkom bent om samen met ons, op zoek te gaan naar de wil van God met ons leven en de wereld.