Kinderwerk Regenboog Noord:

Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God is voor wie zijn zoals zij (Lucas 18:16)

 Visie:

Kinderen zijn belangrijk in Gods ogen, daarom is kinderwerk belangrijk! Kinderen zijn geschapen om God te leren kennen en om tot zijn eer te leven ( Jesaja 43:7) Het is een opdracht van God om aan kinderen het evangelie te vertellen, zodat zij kunnen leren op hun eigen niveau een relatie met God te hebben door de Here Jezus.

Doelen:

Wij willen dat elk kind van Regenboog-Noord zich geaccepteerd en geborgen voelt in het huisgezin van God en daardoor de liefde van de Here Jezus voor hem/haar persoonlijk ervaart. Dit wekt het verlangen om de Here Jezus te dienen en te volgen.

We willen dat kinderen enthousiast zijn om naar de kerk te gaan en elkaar te ontmoeten. Dat ze hun geloof willen delen met anderen.

We willen dat de kinderen vriendschappen opbouwen en dat kinderen een plaats krijgen binnen de gemeente, zodat ze zich gezien, betrokken en belangrijk voelen.

Ons kinderwerk

  • is bedoeld om ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kind(eren)
  • geeft een veilige plaats om te ontdekken
  • heeft kleine groepen, waardoor er persoonlijke aandacht gegeven kan worden
  • heeft aandacht voor de onderlinge relatie en vriendschappen
  • geeft praktische lessen en creatieve verwerkingen
  • biedt kinderen de mogelijkheid om mee te werken aan de diensten
  • biedt kinderen verschillende manieren om God te leren kennen (zingen, verhaal, toneelstuk, gebed etc.)

Waar moet mijn kind naar toe:
Leeftijd:                                                  groep:
0 tot 1,5 jaar                                          roze
1,5 tot 3 jaar                                          rood
3 tot 4,5 jaar                                         oranje
groep 1 en 2                                          geel
groep 3 en 4                                         groen
groep 5                                                   licht blauw
groep 6 en 7                                         donker blauw
groep 8                                                   paars

Bekijk plattegrond van het gebouw indeling kleurgroepen: plattegrond begane grond kleur en plattegrond bovenverdieping.


Voor de kinderen van de basisschool
:

1e zondag van de maand:                             groep 1 t/m 4 gelijk naar de kleine zaal

kidspraise                                          Groep 5 t/m 8 gelijk naar eigen kinderruimte

2e t/m 4e zondag van de maand:                  eerst naar de grote zaal tot kindermoment, daarna naar de eigen kinderruimte

Laatste zondag van de maand:                    groep 6,7 en 8 heeft geen kinderdienst, maar blijft in de grote dienst met prekenspeurtocht

5e zondag van de maand:                             alle kinderen in de grote dienst

gezinsdienst

Bekijk de visie van het kinderwerk van EDR Noord voor 2018