Toerustingsbeleid

Klik  hier  om het toerustingsbeleid te downloaden

Doopteksten

Klik hier om de doopstudie te downloaden

 

Koninkrijk en discipelschap

Hieronder kunt u de powerpoints downloaden van Hans Wulffraat

Koninkrijk en discipelschap1 (ppt)

Koninkrijk en discipelschap1 (pdf)

Koninkrijk en discipelschap2 (ppt)

Koninkrijk en discipelschap2 (pdf)

 

Hieronder de video opname van de tweede avond:

Vrouwelijke diakenen

In het kader van het nieuwe bestuursmodel van EDR Noord is onder meer gesproken over de vraag of het vanuit de Schrift mogelijk is dat vrouwen als diaken dienen. Op de GemeenteThema Avond van 10 maart 2014 is hier kort iets over gedeeld. Dit kunt lezen in het volgende bestand: Vrouwelijke diaken GTA.

Daarnaast is er een meer uitgebreide studie beschikbaar welke dieper op dit onderwerp ingaat. Deze studie is hier verkrijgbaar: Diakenen EDR Noord.

Voor vragen of opmerking zijn wij uiteraard beschikbaar.

 

Diverse studies en brochures

Belijden beleven van EDR

Christelijk Leven

De boog in de wolken

De grote verandering

De relatie met God en mensen

De Tien Geboden

E.L. 0 Christologie

E.L. 1 Hoe kennen wij God

E.L. 2 bijlage 1 schepping zonde en verlossing SBOT

E.L. 2 God de Vader

E.L. 5 God de Geest

E.L. 6 Ruimte voor de Geest, de Helper

E.L. 7 Schepping, Zonde en Verlossing

E.L. 8 Bekering, Wedergeboorte en Doop

E.L. 9 De Gemeente

E.L. 10 De Gemeente

E.L. 12 Geboden in de bijbel

E.L. 13 Gebod en Gebed

E.L. 14 Geestelijke Strijd 01

E.L. 15 Doop en Avondmaal

E.L. Bibliologie

E.L. Eschatologie

E.L.16 Engelen en machten

Elk mens een verhaal

Het kwetsbare leven

Het opdragen van kinderen

Hoe werkt de Heilige Geest

Hoe zullen wij dan leven

In grote lijnen

Integer leven

Liefde voor Israel

Trouw en Ontrouw

Voorbede met zieken en het zalven met olie

Ziekenzalving