Uitnodiging seniorenontmoeting 1 juni 2019

 

Kort voor de zomer begint, sluiten we als senioren samen het seizoen af met een uitstapje naar Ommeren en wel op zaterdag 1 juni 2019. Daarvoor nodigen we jullie van harte uit.

 

Om 11:30 u. verzamelen we bij DGP11. Na een korte inleiding vertrekken we uiterlijk

11:45 u naar Ommeren, waar we starten met een lunch in het Appelcafé.

 

Na de lunch bezoeken we het naastgelegen Streekmuseum Baron van Brakell.

Het museum is gevestigd op het landgoed Den Eng en geeft informatie over het verleden van de Betuwe, zoals: Wonen en werken in de Betuwe, Streekgeschiedenis en Boerenwagens uit het Rivierengebied. Er is een rondleiding maar ook gelegenheid om zelf rond te kijken

Na afloop is er koffie, thee of frisdrank. Rond 15:45 gaan we weer huiswaarts.

Met het oog op de organisatie en reservering willen we graag tijdig weten hoeveel personen er meegaan. Daarom zien we je opgave graag uiterlijk 18 mei tegemoet,

Introducés zijn ook hartelijk welkom.

Voor deze middag vragen we een bijdrage van € 10 per persoon. Mocht dat een probleem voor je zijn, bespreek dit dan even met een van de teamleden.

Opgeven kan met een e-mail naar Henk.vanderkamp@ziggo.nl / te bellen naar 0318-526812.
Vervoer naar DGP 11 kan ook geregeld worden via Henk en Franny (0318-526812).

We zien uit naar een fijne ontmoeting en een gezellige tijd met elkaar.

Werkgroep Seniorencontact,
Dave en Anneke Andes, Piet en Filomena de Graaf, Henk en Franny van der Kamp,  Edwin en Margriet Nolten