Wijkkringen

Gemeenteleden die in dezelfde wijk wonen, komen eenmaal in de twee weken bij elkaar voor persoonlijke en gemeenschappelijke geestelijke groei door zang, gebed, bijbelstudie en voor zorg en aandacht voor elkaar.

Andere huiskringen

De meeste huiskringen hebben de kringavond om de week op woensdag. Er is ook een kring, die de kringbijeenkomsten op een ochtend gepland heeft en een kring die op de donderdagavond bij elkaar komt. Voor jong-volwassenen die het jeugdwerk ontgroeid zijn, is er een jong-volwassenenkring (22-30+). Dit seizoen zal er mogelijk weer een introductiekring starten. Deze kring is voor die mensen die nieuw in de gemeente gekomen zijn of nader willen kennismaken met de principes van het geloof en het gemeente-zijn.

De kringavond

In het seizoen 2013-2014 is er niet een gemeenschappelijk thema of een boekje dat door alle kringen gebruikt wordt. De kringen bepalen zelf wat het doel voor het seizoen is en welk onderwerp of boekje gebruikt wordt voor de geestelijke groei. Tijdens de kringavond wordt niet alleen vanuit de Bijbel met elkaar nagedacht en gedeeld, maar is er ook tijd voor persoonlijke aandacht en onderlinge zorg. Kortom: God en elkaar beter leren kennen! Uiteraard is onze Here Jezus de belangrijkste aanwezige, dus nemen we ook tijd voor liederen en gebed. Zo kan de Heilige Geest Zijn wind doen waaien op de huiskringbijeenkomsten.

Ook dit jaar willen we uitzien naar wat God gaat doen in ons midden en wil leren vanuit Zijn woord, zodat de Here Jezus verheerlijkt mag worden.

Alpha Cursus
De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De Alpha-cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk. Als je besluit om de Alpha-cursus te volgen, ben je niet de enige. Meer dan elf miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland gingen ruim 160.000 mensen je voor.

Interesse, of wil je je aanmelden, e-mail dan naar alphacursus@regenboogveenendaal.nl.

Marriage course – voor getrouwden
Ieder jaar organiseren we een marriage course voor getrouwde stellen. De cursus omvat 7 avonden en behandelt onderwerpen als communicatie, conflicthantering, vergeving, seksualiteit en dergelijke. Deze cursus is voor iedereen, die zijn/haar huwelijk wil verfrissen en vernieuwen en echt niet alleen voor hen die (grote) problemen in hun huwelijk hebben. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar baakarie@omf.nl.

Vrouwenochtenden – voor vrouwen
Op woensdagochtend is er een open bijeenkomst voor vrouwen. Er is een gevarieerd programma voor vrouwen van alle leeftijden, of je wel of niet in een kerk komt. Er is vooral tijd voor ontmoeting met afwisselend een Bijbelstudie, muziek of theater. In een ontspannen sfeer proberen we te ontdekken wie God is en wie Hij wil zijn in ons leven. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig. Hartelijk welkom! In de agenda vind je de exacte data en tijden van de vrouwenochtenden.

Seniorencontact – voor zestigplussers
De senioren van 60 jaar en ouder uit de drie deelgemeenten komen regelmatig, samen met niet-gemeenteleden, bij elkaar om elkaar te ontmoeten, uit Gods woord te lezen en samen te zingen. U bent van harte welkom, in de agenda vindt u wanneer de eerst volgende seniorencontact is. Hebt u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met Henk en Frannie van der Kamp, henk.vanderkamp@hetnet.nl of 0318-526812.

Euroavonden – voor eenzamen
Op een EuroAvond staat niet alleen de warme maaltijd centraal, maar ook warmte en gezelligheid. Er is een heel team van vrijwilligers dat helpt om het eten te bereiden, en de gasten een warm onthaal te bieden. Er is altijd een luisterend oor te vinden voor diegene die eens zijn hart wil luchten of behoefte heeft aan een fijn gesprek. De Euroavonden zijn eens per twee weken in DAC Optrack, Duizend Roeden 2 in Veenendaal. De maaltijd is van 17.00 tot 21.00 uur. Op de website www.euroavondveenendaal.nl staat alle informatie.